Hopp til hovedinnholdet

Plukkanalyse 2010

Rapport som viser resultatene av plukkanalyse i november 2010.

Plukkanalysen viser at 70 % av det som blir kastet i restavfallet burde vært sortert ut og lagt i blå og grønne poser, eller levert på miljøstasjon eller avfallsanlegg. Det positive er at avfallsmengdene totalt sett når ned og at renhetsgraden i det som blir sortert er bra.

 

Bakgrunn for plukkanalysen

Optisk sortering av husholdningsavfallet i Skien, Bamble og Siljan ble innført i 2008. Det ble satt mål om 80 % utsortering av matavfall og 8 kg utsortering av plastemballasje pr innbygger pr år.

I 2008 ble det gjennomført en plukkanalyse som har dannet utgangspunktet for hvor godt ordningen fungerer i de tre kommunene. I november 2010 ble det utført en ny plukkanalyse, for å se trendene i avfallsmengder og sorteringsgradene for de ulike avfallstypene.

Ut i fra disse analysene kan man trekke følgende slutninger:

Restavfall
Ca 70 % av avfallet som blir kastet i restavfallet burde vært levert på annen ordning eller sortert som enten matavfall eller plastemballasje.

I restavfallet utgjør ca 35 % av vekten matavfall og ca 11 % plast. Tilsvarende verdier for papir, glass og metall er henholdsvis ca 10 %, 5 % og 4 %. Avfallet som er definert som restavfall utgjør kun 30 %.

Avfallsmengden totalt sett sammenlignet med 2008 er derimot redusert, noe som er i tråd med målene om avfallsreduksjon.

Matavfall
Analysen viser videre at utsorteringsgraden på matavfall er ca 57 %. Det vil si at mengden kildesortert matavfall kan økes betydelig.

Sammenlignet med 2008 er mengden matavfall i restavfallet redusert. Det viser at innbyggerne blir flinkere til å sortere matavfallet sitt. Renhetsgraden i utsortert matavfall er også veldig god. Hele 99 % av innholdet i de grønne posene er matavfall.

Plastemballasje
Innbyggerne i Skien, Bamble og Siljan sorterer ut ca 28 % av all plastemballasje som er i omløp i husholdningene. Dette tilsvarer ca 5,4 kg pr innbygger, som ligger ca 2,5 kg under målformuleringen til RiG.

Sammenlignet med analysen i 2008 er det i dag ca 2,4 kg mer plastemballasje i restavfallet. Potensialet for å sortere ut mer plastemballasje er stort, samtidig som at renhetsgraden i det som er sortert ut bør bli bedre.

 

Forskjell på om man bor i blokk eller hus?

Det ble i plukkanalysene valgt ut fem prøveuttaksområder med ulik boligstruktur med tanke på at de representerer et snitt når det gjelder avfallsbeholder- og størrelse for ulike boligtyper. Følgende boligstruktur er brukt i analysene:

  1. Blokker på Klyve
  2. Leilighetskomplekser i Skien sentrum med eldre beboere.
  3. Rekkehus på Gulset
  4. Villaområde med store hager på Falkum
  5. Spredt bebyggelse og gårdsbruk i Skifjellområdet

Område 1 - Blokker på Klyve
Analysen fra 2010 viser at andel av matavfall i restavfallet er lavere i dette området enn de andre områdene, og andelen plast i restavfallet er som gjennomsnittet. Utsorteringsgraden på mat og plast er derimot lavere enn de andre områdene.

Området har en mye større andel av farlig avfall i restavfallet og mer feilbruk av blå poser enn de andre områdene. Det vil si at alt for mange i dette området bruker de blå posene til annet enn plastemballasje.

Område 2 - Leilighetskomplekser i Skien sentrum med eldre beboere
Tallene for dette området viser andelen av matavfall i restavfallet er lavt, og at innbyggerne her er flinkere til å sortere ut mat og plast enn i de andre områdene.

Område 3 - Rekkehus på Gulset
Område 3 ligger midt på treet når det gjelder andel av matavfall i restavfallet. Utsorteringsgraden på mat er gjennomsnittlig, men lavest av alle områdene på plast. I dette området er det mye matavfall (35,1%) i blå pose, noe som kan tyde på at maten ikke blir tatt ut av emballasjen før plastemballasjen blir lagt i den blå posen.

Område 4 - Villaområde med store hager på Falkum
Område 4 har høy andel av matavfall i restavfallet (ca 39%) og i blå pose (ca 17%). Dette området har allikevel gode utsorteringsgrader på mat og plast. Men renheten i den blå posen kan bli enda bedre.

Område 5 - Spredt bebyggelse og gårdsbruk i Skifjellområdet
Område 5 har en langt høyere andel av matavfall i restavfallet enn de andre områdene, men lavere andel av plast i restavfallet. Utsorteringsgraden på plastemballasje er for dette området meget god, hele 97,5 %.

 

Dobbel knute

Analysen viser at de grønne og blå posene var godt knytt og hadde liten brekkasje. De vrengte bæreposene for restavfall var i større grad dårligere knytt og mer utsatt for brekkasje.

 

Hvordan kan vi bli bedre på kildesortering?

Vi i Renovasjon i Grenland jobber kontinuerlig med informasjon, men dette må vi bli enda bedre på. Vi ser fremdeles at enkelte ikke vet hvordan de skal sortere eller at de ikke forstår viktigheten av at blå og grønne poser kun blir brukt til plastemballasje og matavfall. Mange er usikre på hva avfallet blir til, og om kildesortering virkelig nytter. Alt dette skal vi sette mer fokus på i tiden som kommer.

Vi skal bli bedre i jobben vi gjør, og vi håper innbyggerne blir enda bedre på å sortere avfallet sitt. Sammen skal vi bli best på kildesortering!

Plukkanalyse 2010 (pdf)

 

 

Klikk her for å lese alle utgaver av RiG-posten.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.