Hopp til hovedinnholdet

Nytt standardgebyr i Porsgrunn, Siljan og Skien

Renovasjon er ikke lenger som det var før. Myndighetene stiller større krav til gjenvinning av avfallet, og abonnentene stiller større krav til tjenestene og RiG generelt.

Derfor blir også renovasjonsgebyret utregnet på en litt annen måte enn det gjorde tidligere. Det handler ikke lenger om mengden restavfall du putter i den sorte dunken, men hele renovasjonssystemet som er ganske omfattende og krevende.

Fra og med 01.01.2019 innføres det standardgebyr for alle registrerte boenheter i Porsgrunn, Siljan og Skien.

 

Omleggingen er et resultat av at renovasjonsordningene over tid har endret seg. Tidligere gebyrmodell er tett knyttet opp mot volum på utplassert restavfallsbeholder i husstandene, ikke mot renovasjonstjenestene i sin helhet.

 

Det handler ikke lenger bare om hvor mye restavfall som er i den sorte dunken. Det stilles blant annet større krav til ombruk og materialgjenvinning, klima- og miljøvennlige anskaffelser, bærekraftig innsamling og bedre tjenester ut til abonnentene. Denne kostnaden må derfor fordeles på alle, uavhengig av mengde avfall på nåværende tidspunkt.

 

En ny gebyrmodell vil derfor gi en noe mer rettferdig fordeling av gebyret mellom ulike boliger, uttak av renovasjonstjenester, og ta høyde for at en boenhet gjennom livsløpet har varierende mengde avfall med hensyn til demografi. Renovasjonsgebyret er beregnet ut ifra en modell, der alle boenheter vil få ett standardabonnement hver. For mange vil det gi et lavere renovasjonsgebyr, siden kostnaden er delt på flere. Men endringene vil også gi noe økt gebyr for boligtyper som borettslag, sameier, bolig med utleiedel og andre som har delt beholder.

 

 

Renovasjonsgebyret er beregnet ut ifra en modell der alle boenheter vil få ett standardabonnement hver

Definisjonen av en boenhet er som følger: Hus, leilighet, hybel eller annen bruksenhet med mulighet for matstell og hvile. En bolig kan inneholde flere boenheter. Opplysninger om antall boenheter hentes fra Matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister.

Dersom du har fått gebyr for flere/færre boenheter enn det faktisk er på eiendommen bes du ta kontakt med kommunen for å få dette endret i matrikkelen.

 

Standardabonnementet innbefatter blant annet:

 • egen eller delt beholder for restavfall, matavfall og plastemballasje
 • egen eller delt beholder for papp og papir
 • egen eller delt beholder for glass- og metallemballasje (blir delt ut våren 2019)
 • «innebeholder» til papir og farlig avfall
 • kurv til matavfall
 • blå og grønne poser
 • bytte av beholder
 • ettersortering/optisk sortering av avfallet
 • behandling av avfallet
 • gjenvinningsstasjoner (ny gjenvinningsstasjon i Pasadalen i 2019, og på Rødmyr i 2020/2021)
 • utvikling, administrasjon og drift av alle renovasjonstjenestene

 

Fritak 

Det kan gis fritak for følgende

 • Bolig som er definert som ubeboelig av offentlig instans
 • Dersom særlige forhold tilsier det.

Abonnenten plikter å informere kommunen dersom grunnlaget for dispensasjonen endres.

Klikk her for fritak for husholdningsrenovasjon

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.