Hopp til hovedinnholdet

Kart over hytterenovasjon

Hytterenovasjon i Skien

 

Spørsmål og svar

Gebyr?

Det er Skien Kommune som fastsetter dette gebyret.

Du vil ikke måtte betale renovasjonsgebyr før samlepunktet som er tilordnet din hytte er ferdigstilt og du har fått utlevert nøkkel til samlepunktet.

 

Hvis jeg både har bo- og hytteadresse i Skien, må jeg da betale dobbelt gebyr?

Ja, hvis du har bo adresse og hytteadresse i skien så vil du måtte betale både vanlig husstandsrenovasjon og hytterenovasjon for hytten du eier. På samme måte som du måtte betalt to renovasjonsgebyr hvis du hadde eide to boliger i samme kommune så må du også betale eget renovasjonsgebyr for hytten.

 

Jeg benytter hytta veldig sjelden. Kan jeg bli fritatt?

Ordningen differensierer ikke etter bruk. Det er bygningen som er pålagt gebyr, ikke eieren.

 

Jeg har flere fritidseiendommer, får jeg betale bare for den ene?

Nei, dessverre. Gebyret følger hver enkelt bygning.

 

Hva er matrikkelen?

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Les mer her: https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen/

 

Hvorfor er det lås og nøkkel på hytterenovasjonen?

For å få best mulig og effektiv hytterenovasjon så er samlepunktene plassert så nært traffikert vei som mulig. Det medfører at mange som ikke betaler for tjenesten vil kunne benytte seg av den. Derfor er det ønskelig at man har lås slik at man ikke skal betale for «gratispassasjerer».

 

Hvorfor bruker vi nøkkel og ikke brikke?

Årsaken til at vi bruker nøkkel og ikke brikke er knyttet til at hvis man skal ha brikke så må man investere i elektronikk, og elektronikken medfører også større kompleksitet og flere mulige feilkilder som gjør at man ikke får åpnet beholderen. Det er også økte administrative kostnader knyttet til brikker. Valget falt på systemnøkkel fordi det er kostnadsbesparende og mer driftssikkert.

 

Hvor kan jeg bruke nøkkelen?

Du kan bruke hytterenovasjonsnøkkelen på alle samlepunkter i Skien. Det er for å sikre at du alltid skal ha tilgang til et fungerende samlepunkt.

 

Helårsrenovasjon

I Skien er det helårsrenovasjon. Det vil si at returpunktene så sant det lar seg gjøre vil være opplåst og bli tømt gjennom hele året. Årsaken er at mange hytter er skogshytter og hytter tilknyttet vinteraktiviteter (Luksefjell og Svanstulområdene). Derfor er det tenkelig at hyttene også vil bli brukt en del på vinterhalvåret. Vi vil også i prosjektet se på mulighetene for å endre tømmefrekvens basert på sesonger der hyttene blir mer brukt.

 

Samlepunkt

Hytterenovasjonen er basert rundt prinsippet om samlepunkter. Årsaken er at det kan være veldig varierende muligheter for å hente avfall i nærheten av hyttene og vi kan tilby et bedre tilbud (mer sortering) ved å ha samlepunkter.

Ved samlepunktene så kan du levere inn følgende avfallstyper:

  • Restavfall
  • Papp og papir
  • Glass- og metallemballasje

Det vil i hovedsak være to løsninger på samleplasser basert på hvor mange hytter som er tilknyttet samlepunktet.

  • Bunntømte overflatecontainere for de fleste samlepunktene
  • Dypoppsamlere for de mest trafikkerte samlepunktene.

Kart over hytterenovasjonspunktene

 

Bunntømte overflatecontainere

Her vil vi plassere ut containere som står på overflaten og som tømmes gjennom en luke på bunnen av containeren.

Bilde 1: Modellen som er tiltenkt bruk i hytterenovasjon i Skien

Som man kan se på bilde 1 så vil man ha stødige og gode containere med egne innkastluker for å beskytte for vær og vind, samtidig som det vil forhåpentligvis hindre vond lukt rundt containerne. Flere containere vil bli plassert ved siden av hverandre på samleplasser med ca 50cm mellomrom. Mellomrommet er for at man skal kunne effektivt tømme og plassere dem tilbake uten å skade dem mot hverandre, som fører til lengre holdbarhet på containeren.

 

Dypoppsamlere

For et par steder der det er mange hytter som skal bruke samme samlepunkt vil det være aktuelt å plassere ned dypoppsamlere. Disse er nedgravde under bakken og har en topp med innkast.

Disse vil også ha vanlig nøkkellås for å sikre at de blir riktig brukt.

 

 

Fritak hytterenovasjon i Skien

 

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.