Hopp til hovedinnholdet

Bygg- og rivningsavfall

Hva er bygg- og anleggsavfall?

Avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning

Eksempler.

 • Trevirke
 • Betong
 • Tegelstein og takstein
 • Plater mv
 • Tepper
 • Vinylbelegg
 • Vinduer

 

Noe av avfallet inneholder farlige stoffer og må behandles særskilt:

 • Asbest
 • Vinylgulvbelegg
 • Ulik PVC-plast
 • Cellegummiisolasjon
 • Isolerglassvinduer
 • Elektriske ledninger, sikringsskap, varmtvannsberedere mv
 • Mv

 

Hvor skal det leveres?

Avfallet skal leveres til en av gjenvinningsstasjonene.

 

Hvordan skal det leveres?

For nybygg som overskrider et bruksareal på 300 m3 og ved rehabilitering av bygninger som overskrider 100 m2 bruksareal, gjelder ny plan- og bygningslov, byggteknisk forskrift kapitel 9 og byggesaksforskriften kapitel 8, 12, 13 og 15.

 

Følgende skjemaer skal benyttes:

 

Privatpersoner som utfører arbeider av mindre omfang kan levere til ett av avfallsanleggene. Avfallet må sorteres.

 

Hvorfor må det leveres slik?

Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Mye av dette avfallet, som betong, tegl, tre, plast og metall har et stort potensial for ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning. Og mye av avfallet er farlig avfall eller elektronisk og elektrisk avfall som må håndteres forsvarlig.

 

Hvordan behandles det?

Avfallet blir ytterligere sortert og transportert til de avfallstypens behandlingssted. Klikk her for å lese mer om de ulike avfallstypene og kildesortering.

 

Hva blir det til?

Avfallet går til ombruk, materiallgjenvinning eller engergigjenvinning.

 

Ønsker du å vite mer

Klif

Loop

Sortere

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.