Hopp til hovedinnholdet

Materialgjenvinning av emballasje er godt for miljøet

Klif melder i dag at hele 95% av emballasjen fra husholdninger og næringsliv gikk til materialgjenvinning eller energiutnyttelse i 2011. 73% av emballasjen ble materialgjenvunnet. Dette betyr reduserte utslipp, lavere energibruk og andre positive miljøeffekter.

Plastgjenvinning reduserer klimagassutslippene

Når plastavfall brukes til produksjon av nye plastprodukter, reduseres klimagassutslippene og energibruken sammenlignet med om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer. I 2011 gikk 55 000 tonn plastemballasje til materialgjenvinning. Beregninger viser at dette reduserte utslippene av klimagasser med nærmere 150 000 tonn CO2-ekvivalenter. Rundt 40 prosent av utslippsreduksjonen skjer i Norge, mens resten kommer i andre land. Utslippsreduksjonen i Norge tilsvarer omtrent utslippene fra 35 000 biler i Norge i ett år.

Materialgjenvinning av plastemballasje i 2011 medførte at energibruken i plastindustrien ble redusert med i underkant av 670 GWh. Dette tilsvarer omtrent det årlige strømforbruket for 30 000 husholdninger i Norge.

 

Materialgjenvinning av metallemballasje

Også bruk av metallavfall til produksjon av nye metallprodukter gir gunstige klima- og miljøeffekter, sammenlignet med bruk av nyprodusert metallråstoff. I 2011 gikk i overkant av 8 000 tonn metallemballasje til materialgjenvinning, og dette reduserte utslippene av klimagasser med anslagsvis 21 000 tonn CO2-ekvivalenter. Materialgjenvinning av metallavfall gir redusert energibruk ved produksjon av nye metallprodukter. Materialgjenvinning av metallavfall reduserer også andre utslipp enn klimagassutslipp ved framstilling av metaller fra malm.

 

Emballasjekartong og brunt papir

I 2011 gikk 234 000 tonn brunt papir og 23 000 tonn emballasjekartong til materialgjenvinning. Produksjon av papir, papp og kartong fra gjenvunnet materiale gir mindre energiforbruk enn ny produksjon. I tillegg reduseres bruken av vann, og ny tremasse kan brukes til andre formål.

 

Mindre bruk av emballasje totalt

Den årlige rapporten fra Næringslivets emballasjeoptimeringskomité (NOK) viser at den totale emballasjebruken er redusert med sju prosent fra 2005 til 2011, målt i forhold til salget. Forbruket av plast har økt, mens forbruket av de øvrige emballasjetypene er redusert eller uendret. Metall er den materialtypen som er redusert mest i perioden. Hovedtrenden for de fleste virksomhetene er redusert bruk av emballasje.

– Det er gjort mye bra i Norge for å redusere bruken av emballasje, og det er bra. Men det er nødvendig med fortsatt innsats, sier Ellen Hambro

Kilde: Klif

Les hele artikkelen her.

 

Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å gjennomføre EUs direktiv om emballasje og emballasjeavfall. Direktivet sier at landene har plikt til å sørge for at målene for gjenvinning nås. Norge oppfyller de internasjonale forpliktelsene om materialgjenvinning for disse emballasjetypene.

Klikk her for å lese alle utgaver av RiG-posten.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.