Hopp til hovedinnholdet

Hytterenovasjon i Skien

Denne uken ble det sendt ut brev til hytteeiere i Skien kommune vedrørende innføring av hytterenovasjon i Skien.

 

Kommunen skal etter forurensningsloven § 30 sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ettersom avfall fra fritidsboliger regnes som husholdningsavfall, jf. Forurensningsloven §27a første ledd, er det en lovpålagt oppgave for kommunen å samle inn avfall fra fritidsboliger (hytter).

 

 • Alle som har fått brev er oppført som eier av en eiendom med registrert fritidsbolig eller hytte.
  • Dersom dere mener dette er feil så må kommunen kontaktes for å korrigere dette i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.
 • De andre grenlandskommunene har hatt hytterenovasjonsordningen i mange år. Skien kommune er sist ut med å innføre en slik ordning.
 • Man kan ikke reservere seg fra å delta i ordningen selv om hytten er i dårlig stand, eller lite i bruk.
 • Man må delta i ordningen selv om man bor i kommunen.
 • Fakturering av gebyret vil ikke skje før i 2. eller 3. termin 2019.

Det vil komme mer informasjon i posten når det nærmer seg tidspunktet for at ordningen trer i kraft.

 

Bruk gjerne kontaktskjemaet her ved eventuelle spørsmål.

Klikk her for kontaktskjema

 

Flere spørsmål og svar

Når får vi hytterenovasjon?

Vi starter utbyggingen av samlepunkter tidlig 2019 og skal etter prosjektplanen være ferdig med samtlige samlepunkter i løpet av 2019. Det er på nåværende tidspunkt mange faktorer som spiller inn på når de forskjellige samlepunktene kan opprettes. Når det er avklart og planen blir klar vil den publiseres på rig.no

Som hytteeier vil du også få informasjon tilsendt, sammen med nøkkel til ditt renovasjonspunkt når det står klart.

 

Gebyr?

Det er Skien Kommune som fastsetter dette gebyret.

Du vil ikke måtte betale renovasjonsgebyr før samlepunktet som er tilordnet din hytte er ferdigstilt og du har fått utlevert nøkkel til samlepunktet.

 

Hvis jeg både har bo- og hytteadresse i Skien, må jeg da betale dobbelt gebyr?

Ja, hvis du har bo adresse og hytteadresse i skien så vil du måtte betale både vanlig husstandsrenovasjon og hytterenovasjon for hytten du eier. På samme måte som du måtte betalt to renovasjonsgebyr hvis du hadde eide to boliger i samme kommune så må du også betale eget renovasjonsgebyr for hytten.

 

Jeg benytter hytta veldig sjelden. Kan jeg bli fritatt?

Ordningen differensierer ikke etter bruk. Det er bygningen som er pålagt gebyr, ikke eieren.

 

Jeg har flere fritidseiendommer, får jeg betale bare for den ene?

Nei, dessverre. Gebyret følger hver enkelt bygning.

 

Hva er matrikkelen?

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Les mer her: https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen/

 

Hvorfor er det lås og nøkkel på hytterenovasjonen?

For å få best mulig og effektiv hytterenovasjon så er samlepunktene plassert så nært traffikert vei som mulig. Det medfører at mange som ikke betaler for tjenesten vil kunne benytte seg av den. Derfor er det ønskelig at man har lås slik at man ikke skal betale for «gratispassasjerer».

 

Hvorfor bruker vi nøkkel og ikke brikke?

Årsaken til at vi bruker nøkkel og ikke brikke er knyttet til at hvis man skal ha brikke så må man investere i elektronikk, og elektronikken medfører også større kompleksitet og flere mulige feilkilder som gjør at man ikke får åpnet beholderen. Det er også økte administrative kostnader knyttet til brikker. Valget falt på systemnøkkel fordi det er kostnadsbesparende og mer driftssikkert.

 

Hvor kan jeg bruke nøkkelen?

Du kan bruke hytterenovasjonsnøkkelen på alle samlepunkter i Skien. Det er for å sikre at du alltid skal ha tilgang til et fungerende samlepunkt.

 

Helårsrenovasjon

I Skien er det tiltenkt å ha tilgjengelig helårsrenovasjon. Det vil si at returpunktene så sant det lar seg gjøre vil være opplåst og bli tømt gjennom hele året. Årsaken er at mange hytter er skogshytter og hytter tilknyttet vinteraktiviteter (Luksefjell og Svanstulområdene). Derfor er det tenkelig at hyttene også vil bli brukt en del på vinterhalvåret. Vi vil også i prosjektet se på mulighetene for å endre tømmefrekvens basert på sesonger der hyttene blir mer brukt.

 

Samlepunkt

Hytterenovasjonen er basert rundt prinsippet om samlepunkter. Årsaken er at det kan være veldig varierende muligheter for å hente avfall i nærheten av hyttene og vi kan tilby et bedre tilbud (mer sortering) ved å ha samlepunkter.

Ved samlepunktene så kan du levere inn følgende avfallstyper:

 • Restavfall
 • Papp og papir
 • Glass- og metallemballasje

Det vil i hovedsak være to løsninger på samleplasser basert på hvor mange hytter som er tilknyttet samlepunktet.

 • Bunntømte overflatecontainere for de fleste samlepunktene
 • Dypoppsamlere for de mest trafikkerte samlepunktene.

 

Bunntømte overflatecontainere

Her vil vi plassere ut containere som står på overflaten og som tømmes gjennom en luke på bunnen av containeren.

Bilde 1: Modellen som er tiltenkt bruk i hytterenovasjon i Skien

Som man kan se på bilde 1 så vil man ha stødige og gode containere med egne innkastluker for å beskytte for vær og vind, samtidig som det vil forhåpentligvis hindre vond lukt rundt containerne. Flere containere vil bli plassert ved siden av hverandre på samleplasser med ca 50cm mellomrom. Mellomrommet er for at man skal kunne effektivt tømme og plassere dem tilbake uten å skade dem mot hverandre, som fører til lengre holdbarhet på containeren.

 

Dypoppsamlere

For et par steder der det er mange hytter som skal bruke samme samlepunkt vil det være aktuelt å plassere ned dypoppsamlere. Disse er nedgravde under bakken og har en topp med innkast.

Disse vil også ha vanlig nøkkellås for å sikre at de blir riktig brukt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.