Hopp til hovedinnholdet

Høring – endringer i kommunale forskrifter om renovasjon

Forslag til nye, lokale renovasjonsforskrifter er ute på høring. Frist for å komme med merknader er 15. juni 2016.

 

Merknader kan sendes til Renovasjon i Grenland ved saksbehandler Erik Høines på epost: erik.hoines@rig.no eller som brev til Renovasjon i Grenland, Postboks 3046, 3707 Skien.

 

Bakgrunn

De fire grenlandskommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien har et renovasjonssamarbeid i form av det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland. Forslaget til endret lokale forskrifter om renovasjon som nå sendes på høring vil være bortimot likelydende i de fire kommunene.

 

Hensikten med å revidere renovasjonsforskriftene i de fire kommunene er:

1. Oppdatere forskriftene til å stemme med dagens begrepsbruk.

2. Modernisere / gjøre forskriftene enklere / tydeligere.

3. Gjøre forskriften mer fleksibel, slik at konkrete løsninger for sortering o.l. kan endres uten at forskriften må revideres.

4. Gjøre forskriftene for de fire eierkommunene til RiG så like som mulig.

 

De viktigste endringene

Det er få vesentlige endringer i de nye forslagene, sammenlignet med dagens forskrifter. De viktigste er nevnt her, mens det er en komplett liste over endringer i vedleggene som kan lastes ned.

 

a. Slamtømming er tatt ut av forskriften (gjelder alle kommunene). Kommunene vil ta slamtømming inn i forskrifter for vann og avløp. Dette stemmer bedre med de administrative skillelinjene, ettersom RiG ikke har råderett over slam.

b. Næringseiendommer er tatt ut av virkeområdet. Dette innebærer at også næringseiendommer som har avfall som i art og mengde ligner husholdningsavfall, er tatt ut av virkeområdet. Næringsavfall faller utenfor kommunenes monopolansvar. Det er dermed ikke hjemmel for å forskriftsfeste forhold knyttet til næringsavfall.

 

c. Avfall fra fritidseiendommer defineres i lovverket som husholdningsavfall, og avfall fra disse må derfor tas inn i ordningen med kommunal renovasjon.

 

Endringene vurderes å ha små konsekvenser.

-          Slamtømming mv påvirkes ikke av at området flyttes fra forskrift om renovasjon til forskrift om vann og avløp.

 

-          Næringseiendommer er allerede avviklet fra den kommunale renovasjonsordningen, så her vil forskriftsendringen kun beskrive korrekt det som allerede er etablert praksis.

 

-          Hytterenovasjon er allerede etablert i tre av kommunene, og tatt inn i budsjettet for den ene kommunen (Skien) som ikke allerede har slik renovasjon.  

 

Vedlagt ligger høringsbrev, forslag til nye forskrifter og detaljerte oversikter over endringer som foreslås i de nye forskriftene.

 

Last de ned her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk her for å lese alle utgaver av RiG-posten.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.