Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv - Nyheter 2007-2011

Bilene som er innpakket i oransje ekstrasekker og poser til optisk sortering.

Kunstneren Samuel Olou gir oss grunn til å heve øyenbrynene når vi tusler gjennom Bryggeparken i Skien. To bilvrak innpakket i Renovasjon i Grenlands avfallsposer står parkert på plenen. Det gir grunnlag for å tenke over avfall og ressurser i verden, håper kunstneren.

Forbrenningsanlegg - Østfold Energis anlegg ved Rakkestad

Det går to vogntog i timen, hele døgnet, hver dag, hele året med avfall til forbrenning fra Norge til Sverige. Mye av forklaringen ligger i at svenskene har lavere avgifter på forbrenning, og at det det derfor lønner seg å sende avfallet til söta bror.

Det meste av en bil blir resirkulert, og farlige stoffer tas hånd om når den leveres til et godkjent bilopphoggeri.

Det er et økende problem med ulovlige skrotsamlinger. Hensatte biler, hvitevarer og andre brukte gjenstander som samles opp utendørs kan føre til forurensing. SFT foreslår nå at kommunene skal få større myndighet til å kreve opprydding.

Norcems anlegg i Brevik, hvor restavfall benyttes som innsatsfaktor i produksjonen.

Fra første juli 2009 er det forbudt å legge nedbrytbart avfall som matrester, papir og trevirke på fyllinger. Grenlandskommunene har gjort de nødvendige tilpasninger og lavere klimautslipp er gevinsten.

Det har foregått en del eksport av utrangert elektronisk utstyr, biler og annet fra rike europeiske land, til fattige land i sør. Fornuftig gjenbruk eller dumping av farlig avfall?
SFT har laget en veileder om hva som er lov å eksportere.

Med usikker økonomi bruker vi ting lengre. Ikke bare dumt.

En undersøkelse viser at avfallsmengdene første kvartal 2009 er 7% lavere enn på samme tid i fjor. Det er nesten en sensasjon, for det er første gang på 17 år at avfallsmengdene faktisk har gått ned.

Avfallsbehandling krever blant annet høy teknologisk kompetanse. Her fra det optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen.

Dagens og framtidens krav til miljøriktig avfallshåndtering stiller store krav til kunnskap og kunnskapsutvikling. Derfor tas det nå initiativ til Avfallsforsk - et tverrfaglig forskningsnettverk med avfall som tema.

Bilde: Dreamspell Photography @ Flickr

I bygg- og anleggsbransjen oppstår mye avfall, og det brukes mye farlige stoffer. En landsomfattende kontroll skal nå gå næringen nærmere etter i sømmene for å begrense bruk av farlige stoffer, og sørge for at lover og forskrifter følges.

Papir og papp sorteres i et moderne sorteringsanlegg.

Etter at returpapir fra husholdningene i Grenland er samlet inn, forsvinner det ut av syne for den gjengse innbygger. Men det er i det videre arbeidet med papiret at det gjenoppstår som positive råvarer. Nå er det utlyst nytt anbud på jobben med å sortere og få papiret ut på markedet.

Ella Miljøbil

Ella Miljøbil vil i samarbeid med Renovasjon i Grenland reise rundt til skoler i din kommune for å informere om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall. I denne forbindelse kan private husholdninger levere EE-avfall og farlig avfall gratis til Ella miljøbil på kveldstid.

I noen sammenhenger ser vi at ildfaste former og annet ildfast glass blir levert sammen med glass- og metallemballasjen. Ildfast glass kan imidlertid ikke gjenvinnes. Det betyr at selv små mengder bidrar til å ødelegge glassgjenvinningen.

Forbudt å brenne hageavfall

Før du begynner våropprydningen på egen eiendom, ønsker vi å minne om at det er forbudt å brenne avfall. Forbudet gjelder også hageavfall, gress- og grøftearealer innenfor tettbygd strøk.

Skjærgård

Kommunalteknikk informerer om at renovasjonscontainere for sommersesongen blir satt ut til påske.

Snøforholdene gjør at vi på Dikkon på Sandøya må utsette dette. Disse vil bli satt ut så snart forholdene tillater det.

Avfallsmottaket

Tidvis blir det diskutert hvorvidt større kjøretøyer som lastebiler og traktorer skal få adgang på privatavfallsmottakene. Mottakene er imidlertid dimensjonert for mindre kjøretøyer. Lastebiler og traktorer blir derfor avvist.

I forbindelse med påsken, vil det bli følgende endringer:

Tømming av dunk

I tømmekalenderen for Porsgrunn kommune 2009, under endring av tømmedager, har følgende dager dessverre ikke kommet med: Mandag 13. / tirsdag 14. april kjøres tirsdag 14 april.

På lørdag (28 mars) markeres "Earth hour" for tredje år på rad. Målet er at så mange som en milliard mennesker verden over skal slukke lyset i en time fra kl. 20.30-21.30 norsk tid

Nå starter vårens kurs i hjemmekompostering! Lær hvordan du gjør matavfall om til topp kompostjord til bruk i hagen, og få lavere renovasjonsgebyr som belønning.

En sorteringsanalyse av avfall fra Bamble, Siljan og Skien viser at kommunens innbyggere har tatt den nye ordningen med optisk sortering på alvor.

Spesielt matavfallet er veldig bra sortert. Noe gjenstår for å få plasten like godt sortert, og fremdeles går for mye av både plast og matavfall rett i restavfallet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.